Συνάντηση απόφοιτων της Παιδαγ. Ακαδ. Τρίπολης
(Ύστερα από 25 χρόνια, στις 5 Ιουλίου 1997)

1    2    3    4