Τι ισχύει για τις Σχολικές Επιτροπές σύμφωνα με τον «Καλλικράτη»

Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 περ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια»

Την 24-02-2011 εξεδόθη η με αριθμό 8440 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε εκτέλεση αυτού του άρθρου Στο άρθρο 1 της απόφασης παρ. 1 καθορίζεται ο αριθμός των μελών της Διοίκησης των Σχολικών Επιτροπών η οποία σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 μπορεί αν αποτελείται από 5 έως 15 μέλη όπως συμβαίνει για όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ

Επίσης καθορίζεται ότι στην Διοίκηση κατ ελάχιστο αριθμό συμμετέχουν:

  • Δυο (2) Διευθυντές από τους 5 αρχαιότερους των Σχολικών Μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα
  • Εκπρόσωπος της αντίστοιχης Ένωσης Γονέων και αν δεν υπάρχει ένωση γονέων ένας εκπρόσωπος από τους υφιστάμενους Συλλόγους Γονέων κατά προτεραιότητα από την μεγαλύτερη σχολική μονάδα
  • Εκπρόσωπος από τις μαθητικές Κοινότητες για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατά προτεραιότητα από την μεγαλύτερη σχολική μονάδα.
  • Σε περίπτωση που στις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών συζητούνται θέματα που αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα τότε καλείται ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Διαβάσετε τη σχετική νομοθεσία:  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), Απόφαση 8440/24-2-2011, Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α)

http://www.didefth.grΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


*