Απώλειες έως 23.000€ στο εφάπαξ των Δημοσίων Υπαλλήλων

Μειωμένο κατά 38,13ο/ο είναι το εφάπαξ που καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους, με τις απώλειες να φτάνουν μέχρι και τις 23.000 ευρώ.

Μειωμένο κατά 38,13ο/ο είναι το εφάπαξ που καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους, με τις απώλειες να φτάνουν μέχρι και τις 23.000 ευρώ. Μεγάλοι χαμένοι είναι 56.000 δημόσιοι υπάλληλοι που περιμένουν έως και δύο χρόνια το βοήθημα και τώρα θα κληθούν να το εισπράξουν «ψαλιδισμένο».

Η πρώτη μείωση αποφασίστηκε πέρυσι τον Νοέμβριο, με το ποσοστό της περικοπής να κυμαίνεται από 15ο/ο έως 20ο/ο ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Με τον τελευταίο νόμο που πέρασε από τη Βουλή έρχεται νέο «μαχαίρι» 22,67ο/ο στο ήδη μειωμένο εφάπαξ. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
  • Οσοι υπέβαλαν αίτηση από 1η Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 με την περσινή ρύθμιση έχουν μείωση στο βοήθημα 15ο/ο. Τώρα έρχεται και η νέα περικοπή 22,67ο/ο
  • Οσοι υπέβαλαν αίτηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 με τον περσινό νόμο έχουν μείωση στο εφάπαξ 20ο/ο. Τώρα έρχεται νέα περικοπή το 22,67ο/ο.

Μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι έχουν πολλά έτη ασφάλισης και είναι στις κατηγορίες Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα δημοσίου υπαλλήλου με 35ετία στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι μειώσεις
Με βάση το παλαιό καθεστώς όταν έβγαινε στη σύνταξη θα έπαιρνε εφάπαξ από το Ταμείο Πρόνοιας 63.277,65 ευρώ. Μετά και τις δύο μειώσεις το ποσό που θα πάρει θα περιοριστεί 39.926,38 ευρώ.

Μιλώντας στο «Εθνος- Συντάξεις» ο γενικός διευθυντής του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων Νίκος Καλάκος σημειώνει πως «μετά και τις τελευταίες περικοπές στο εφάπαξ, που προβλέπονται στον νόμο 4093, το εφάπαξ στο Δημόσιο έχει μετατραπεί σε επιστροφή εισφορών μερικώς εντόκως γιατί η εναρμόνιση εισφοράς-παροχής έγινε με επιτόκια της τάξης του 4ο/ο όταν τα επιτόκια στην αγορά ήταν 10ο/ο και 15ο/ο. Αρα κάθε σκέψη να φορολογηθεί το εφάπαξ θα είναι κλοπή.

Το εφάπαξ προέρχεται από εισφορές των εργαζομένων και δεν πρέπει να συγχέεται με την αποζημίωση που καταβάλλεται από τον εργοδότη».

Σημειώνεται πως αρχικά είχε περάσει ρύθμιση, που έδινε τη δυνατότητα στον υπουργό Εργασίας να περιορίζει έως και 35ο/ο το ποσοστό της περικοπής του εφάπαξ.

Ωστόσο, στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η σχετική διάταξη καταργήθηκε, με αποτέλεσμα να έχουν οριστικά «κλειδώσει» οι μειώσεις στο καταβαλλόμενο βοήθημα.

Εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων
Κατηγορία / Ετη
Χωρίς μείωση
Μείωση 15ο/ο
Ν.3986/2011
Μείωση 20ο/ο
Ν.4024/2011
** Τελικό ποσό
μετά και τη
νέα μείωση
22,67ο/ο
** Τελικό ποσό
μετά και τη
νέα μείωση
22,67ο/ο
35 έτη ΠΕ
63.277,65
53.786,00
51.631,16
41.592,71
39.926,38
35 έτη ΤΕ
60.584,36
51.496,71
49.416,78
39.822,41
38.214,00
35 έτη ΔΕ
54.324,96
46.176,22
44.252,71
35.708,07
34.220,62
35 έτη ΥΕ
46.986,12
39.938,20
38.281,94
30.884,21
29,603,42
25 έτη ΠΕ
39.897,28
33.912,69
32.567,87
26.224,68
25.184,73
25 έτη ΤΕ
38.216,24
32.483,80
31.189,61
25.119,72
24.118,93
25 έτη ΔΕ
34.284,24
29.141,60
27.936,75
22.535,20
21.603,49
25 έτη ΥΕ
29.691,11
25.239,99
24.202,55
19.518,08
18.715,83
Αποχωρήσαντες
από το Δημόσιο
έως 31/12/2009
Αποχωρήσαντες
από 01/01/2010
έως 31/07/2010
Αφορά αποχωρήσεις
από 01/01/2011
και εφεξής
Αποχωρήσαντες από
01/08/2010 έως
31/12/2010
Αποχωρήσαντες
από 01/01/2011
και εφεξής
Ο ίδιος πίνακας ισχύει και για τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ
** Στο τελικό ποσό έχουν υπολογιστεί και οι δύο μειώσεις

Περικοπές που φτάνουν το 83ο/ο

Μειώνεται έως 83ο/ο το εφάπαξ σε 21 ταμεία πρόνοιας που καταβάλλουν υψηλότερες παροχές σε σχέση με τις εισφορές που έχουν εισπράξει. Ο «χορός» των περικοπών στα εφάπαξ δεν κλείνει, καθώς πρόκειται να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του βοηθήματος (οι αλλαγές θα τρέξουν από 1η Ιανουαρίου 2014). Στους μεγάλους χαμένους είναι μεταξύ άλλων οι υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων και οι υπάλληλοι φαρμακευτικών εργασιών, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 41.52ο/ο έως και 63.91ο/ο. Διπλά χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, καθώς το εφάπαξ που εισπράττουν μειώθηκε και πέρσι. Συγκεκριμένα η μείωση πέρσι ήταν 25ο/ο για όσους υπέβαλαν αίτηση το 2010 και 30ο/ο για όσους κατέθεσαν τα χαρτιά τους το 2011. Τώρα έρχεται μία ακόμα περικοπή, που φτάνει το 3.84ο/ο. Στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας αναφέρεται πως οι μειώσεις στα ταμεία πρόνοιας αφορούν «ασφαλισμένους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1 Αυγούστου 2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ».

Πόσο θα μειωθεί το εφάπαξ
ΦΟΡΕΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ
Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ
1.94 ο/ο
Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ
2,21ο/ο
Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ
3.84ο/ο
Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ
6.19ο/ο
Τομέας Πρόνοιας Εφημ/λων και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ
8.21ο/ο
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταρειών Τσιμέντου του ΤΑΠΙΤ
17.35ο/ο
Τομέας Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων του ΕΤΑΑ
17.42ο/ο
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ
18.38ο/ο
Τομέα Πρόνοιας Δημ. Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)
22.67ο/ο
Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ
26.77ο/ο
Τομέας Πρόνοιας Εφημ/λων και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θες/νικης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ
28.41ο/ο
Ταμείο Πρόνοιας δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ
32.80ο/ο
Λογαριασμός Πρόνοιας Υπαλληλων ΙΚΑ
35.11ο/ο
Τομέας Πρόνοιας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΔΥ)
36.94ο/ο
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής- Λαϊκής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ
41.17ο/ο
Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ
41.52ο/ο
Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ
42.29ο/ο
Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων στο ΤΕΑΠΑΣΑ
45.49ο/ο
Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών του ΤΠΔΥ
52.21ο/ο
Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΤΑΠΙΤ
63.91ο/ο
Τομέας Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Εργων του ΕΤΑΑ
83ο/ο

ΕΘΝΟΣ

Eυχαριστούμε για την επίσκεψή σου στην e-Πύλη ΕκπαίδευσηςΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


*