Έλεγχος νομιμότητας των πρακτικών αποφάσεων Συλλόγων Διδασκόντων

elegxos
elegxos

Σε έλεγχο νομιμότητας των πρακτικών των αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, σχετικά με την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ( ΑΕΕ ), προχωρά η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς. Δείτε […]

Εγκύκλιος: Ποιοι αναπληρωτές δικαιούνται επιδόματος θέσης ευθύνης

egyklios21
egyklios21

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας, που προκλήθηκε μετά τη δημοσίευση της με αριθμ.2 / 73377 / 0022 / 5-8-2013 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1958/τ.Β΄/12-8-2013), που τροποποίησε την με αριθμό οικ.2 […]

Τέλος Ιανουαρίου αιτήσεις για επιμόρφωση Β΄Επίπεδου ΤΠΕ

pistopoiisi2
pistopoiisi2

Γίνεται γνωστό στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση, ότι η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην 5η περίοδο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ προγραμματίζεται για το διάστημα τέλος Ιανουαρίου – μέσα […]

Το έγγραφο για τον έλεγχο της νομιμότητας των πτυχίων

egkyklios
egkyklios

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. Φ.361.22/7685/Δ1/21-01-2014 έγγραφο των Δ/νσεων Προσωπικού Π.Ε.& Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων . […]

Διευκρινιστική εγκύκλιος για την αποτύπωση των τηλεφωνικών τελών σχολείων

ote
ote

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, λόγω του μεγάλου αριθμού ερωτημάτων που δέχτηκε για τον τρόπο αποτύπωσης των τηλεπικοινωνιακών τελών των σχολικών και διοικητικών μονάδων κρίνει απαραίτητο την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου […]

Στα σχολεία οι αποσπασμένοι σε Δνσεις & Περιφ. Δνσεις Εκπαίδευσης

ypaideias1
ypaideias1

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα οξύτατα προβλήματα κάλυψης των κενών σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με δεδομένη την αντικειμενική αδυναμία κάλυψης των κενών αυτών , λόγω εξαντλήσεως των […]

«Παγώνει» προσωρινά η αξιολόγηση προσωπικού στο Δημόσιο

dimosio
dimosio

Νέο νομοσχέδιο φέρνει αλλαγές στις διαδικασίες. «Παγώνουν» οι διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού στο δημόσιο, ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο περιλαμβάνει αλλαγές στο […]

Τι απάντησε ο υπουργός Παιδείας για την Εγκύκλιο των Μεταθέσεων

egyklios21
egyklios21

  Απάντηση Υπουργείου Παιδείας σε ερώτηση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών με θέμα «Καθυστέρηση έκδοσης της εγκυκλίου για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2013-2014» . Η απάντηση: Η διαδικασία διενέργειας των […]

Και οι γυμναστές σε Προγράμματα Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ

pistopoiisi
pistopoiisi

Σε συνέχεια εισήγησης της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής προς το Ι.Ε.Π., προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ11 στο πρόγραμμα επιμόρφωσης Τ.Π.Ε. Β΄επιπέδου, σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 1874 / […]

Καταγραφή κόστους για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας σε όλα τα σχολεία

telephone
telephone

Το υπουργείο Παιδείας καλεί όλες τις σχολικές και διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συνδεθούν (μέσω του επίσημου λογαριασμού της μονάδας στο ΠΣΔ) με το νέο σύστημα […]

Στον Γενικό Επιθεωρητή οι ενστάσεις για αργία – Καταργούνται εκπαιδευτικές άδειες

fek1
fek1

Με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καταργούνται οι εκπαιδευτικές άδειες των Δ.Υ. , περιορίζονται οι αναρρωτικές λόγω… δημοσιονομικής κρίσης , την ίδια στιγμή που σημειώνεται εμμονή στον νέο πειθαρχικό κώδικα , […]

Διευκρινιστική εγκύκλιος για αναρ.άδειες, πειθαρχικά, διορισμούς

egkyklios
egkyklios

Στο ΦΕΚ 254/Α’/21.11.2013 δημοσιεύτηκε ο ν.4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με τον οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ( Υ.Κ., ν. 3528 / 2007 ) και […]