Καλούν σε συνέντευξη για Διευθυντές σχολείων στη Δ΄ Αθήνας! Γιατί άραγε;

egyklios_2
egyklios_2

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς του σχολείου σας να προσέλθουν για προφορική συνέντευξη, ενώπιον του ΠΥΣΠΕ Ειδικής Σύνθεσης για τη διαδικασία κρίσης και επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ΄ […]

Ανακοινοποίηση στο ορθό της Εγκυκλίου Αποσπάσεων εκπ/κών Π/θμιας & Δ/θμιας

apospaseis
apospaseis

Ανακοινοποίηση στο ορθό - Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ , Μουσικά , Καλλιτεχνικά , Διαπολιτισμικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία […]

Το έγγραφο για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των διευθυντών

egkyklios2
egkyklios2

ΘΕΜΑ: Επιμόρφωση Διευθυντών σχολικών μονάδων στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης. Σε συνέχεια των όσων συζητήσαμε στη σημερινή μας συνάντηση, σας στέλνουμε το υλικό […]

Η εγκύκλιος για αποστολή της Ετήσιας Αξιολόγησης Εκπκού Έργου

egyklios3
egyklios3

Το Υπουργείο Παιδείας με την Α.Π. 86578/Γ1/3.6.2014 εγκύκλιό του καλεί τους διευθυντές των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποστείλουν την Ετήσια Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013-14.

Έλεγχος πιστοποίησης γνώσης ΤΠΕ από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

bepipedo
bepipedo

Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Θανάσης Κυριαζής, με έγγραφό του δίνει τια ακόλουθες οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο Νομιμότητας της Πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών […]

Στις 13 Ιουνίου η Λήξη Μαθημάτων στα Δημοτικά – Η εγκύκλιος

egyklios5
egyklios5

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 7, §1 των Π.Δ. 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α/13-7-1998) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 7, §3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α/14-3-2000), οι εγγραφές […]

Πώς και πού θα γίνει η υποχρεωτική επιμόρφωση των Διευθυντών

iep
iep

Η επιμόρφωση των Δ/ντών σχολικών μονάδων για την αξιολόγηση είναι υποχρεωτική. Είναι διήμερη, συνολικής διάρκειας 12 ωρών, και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30-6-2014. Αυτό υπογραμμίζει σε έγγραφό […]

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ για την αξιολόγηση αφορά διοικητικούς

mpratisDim
mpratisDim

Το “περιβόητο” έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση αφορά μόνο τους διοικητικούς υπαλλήλους του υπουργείου και όχι τους εκπαιδευτικούς. Το σχετικό έγγραφο, το οποίο και σας κοινοποιώ, αναφέρεται στην […]

Διευκρινιστικές οδηγίες για τις μεταθέσεις Α/θμιας και Β/θμιας

egkykliosmetathesewn3
egkykliosmetathesewn3

Σε συνέχεια των αριθμ. 59755/Δ1/15-04-2014 & 59747/ Δ2 / 15-04-2014 εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα και έπειτα από την έκδοση του ν. 4250/2014 (Α’ 74), διευκρινίζουμε τα ακόλουθα […]

Τα σχολεία κλειστά λόγω εκλογών στις 16, 19, 23 και 26 Μαΐου 2014

ekloges_2014
ekloges_2014

ΘΕΜΑ: «Έγκαιρη παράδοση αιθουσών διδακτηρίων για τη διαμόρφωση αυτών σε καταστήματα ψηφοφορίας ενόψει των προσεχών Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 καθώς και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου […]

H Εγκύκλιος των Μεταθέσεων του 2014 – Έντυπα αιτήσεων

egkykliosmetathesewn
egkykliosmetathesewn

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2013-2014, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης […]

Η Εγκύκλιος για την Αξιολόγηση με παραδείγματα επί των ποσοστώσεων

axilogisi_9
axilogisi_9

Αξίζει να δείτε τα παραδείγματα… π.χ Αξιολόγηση προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης: Σύνολο 110 υπάλληλοι Τα ποσοστά 25%, 60% και 15% για τους εκατόν δέκα (110) υπαλλήλους που υπηρετούν στην […]